Att beställa

 
 

För att beställa varorna på sidan, skicka ett e-mail eller brev till YP Hantverk med följande information:

- Vara/varor
- Namn
- Adress
- Telefonnummer
- E-mailadress

e-mail skickar du till följande adress: swenp4405@gmail.com

Brev skickar du till följande adress:

YP Hantverk
Daggkåpsgatan 28
745 63 Enköping